Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

Το αντάρτικο αεροδρόμιο της Νευρόπολης